Home

Projecten

Jaarverslag

Contact

Welkom op de website van de Stichting Oost-Europa Wezep Hattemerbroek. Het doel van de stichting is het verlenen van immateriële- en materiële steun aan kerken, gemeenschappen en personen in Oost-Europa; zulks vanuit de Christelijke levensovertuiging.

Immateriële hulp geven we door middel van gemeentecontacten tussen ouderen en jongeren. In dit kader organiseerden we tot nu toe een viertal ontmoetingen tussen onze Hervormde gemeente en de Hongaars Hervormde gemeente in Uileacu de Beius in Roemenië. In 2007 waren onze jongeren in Uileacu de Beius en een jaar later waren de jongeren uit Uileacu de Beius in Wezep. In 2009 waren een aantal ambtsdragers uit Wezep in Uileacu de Beius en in 2010 was de kerkenraad uit Uileacu de Beius in Wezep.

Materiële hulp bieden we door de opbrengst van een jaarlijkse diaconie collecte te bestemmen voor winterhulp aan ouderen en kinderen in Uileacu de Beius. Sinds 2009 steunen we financieel het kindertehuis Bethesda in Zsobok in Roemenië en sinds 2010 gaat er jaarlijks een groep vrijwilligers naar Zsobok om verschillende projecten ook handen en voeten te geven.

De de stichting is opgericht door de diaconie van de Hervormde gemeente in Wezep en Hattemerbroek. Een diaken heeft zitting in het bestuur van de stichting. De stichting legt verantwoording af aan de diaconie middels een jaarverslag en een financieel rapport.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
- Materieel en immaterieel ondersteunen van instanties in Oost Europa die deze ondersteuning nodig hebben. Hierbij wordt ook op zoek gegaan naar nieuwe instanties en nieuwe projecten.
- Voor nieuwe projecten kan ook samenwerking worden gezocht met andere stichtingen/organisaties in Nederland.
- De PKN gemeente van Wezep/Hattemerbroek betrekken bij de projecten in Oost Europa en de jeugd motiveren om mee te werken bij de projecten (o.a. de werkvakanties).

Beloningsbeleid:
Het bestuur en overige vrijwilligers doen de werkzaamheden onbezoldigd. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.